Piflufolastat (¹⁸F)

PYLCLARI®

På denna sida hittar du utbildningsmaterialet för PYLCLARI® officiellt godkänt av Läkemedelsverket.

Utbildningsmaterialet kan även beställas kostnadsfritt av vårdpersonal via e-post på orders.finland@curiumpharma.com