Ethiek & Verantwoordelijkheid

Een betere toekomst creëren

Bij Curium zijn we toegewijd aan het verbeteren van het leven van iedereen. We streven allemaal naar de verbetering van de kwaliteit van de zorg en de gezondheidsresultaten door diagnostiek en behandeling. Voor ons gaat het erom een positief verschil te maken voor onze medewerkers, partners, patiënten en de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn. 

We maken gebruik van onze bestaande capaciteiten en infrastructuur – die van de begindagen van Curium – maar ook van die welke in de afgelopen jaren nieuw zijn ontwikkeld. We zijn ambitieus in onze vastberadenheid om elk leven dat we aanraken te verbeteren en we zullen niet aarzelen bij de uitvoering van onze strategie om vooruit te komen. 

Bedrijfsverantwoordelijkheid

Het verschil maken

We geloven dat succes ligt in het effect dat we hebben op het leven van anderen. We ondersteunen met passie het Curium-personeelsbestand door onze medewerkers volop kansen te bieden om te groeien, zich te ontwikkelen en zich te ontplooien. Er ligt een veelbelovende toekomst voor ons allemaal in het verschiet. We hebben de kans om de nucleaire geneeskunde te veranderen. 

Op onze wereldwijde locaties geloven we ook in het ondersteunen van de lokale gemeenschappen in gebieden waar we wonen en werken.  

Voor onze gewaardeerde partners zijn we steeds op zoek naar nieuwe en betere manieren om de manier waarop zij hun werk doen te ondersteunen en te verbeteren. Dit leidt tot een superieur niveau van patiëntenzorg, waardoor de gezondheidsresultaten verbeteren van degenen die voorop staan bij wat we doen en waarom we het doen. 

Ons doel, De ervaring van kanker opnieuw definiëren door onze jarenlange ervaring in de nucleaire geneeskunde, verenigt ons allemaal en is een integraal onderdeel van alles wat we bij Curium doen 

Wereldwijde gedragscode

Het huidige en toekomstige succes van Curium is gebaseerd op de naleving van onze waarden. Aan de basis van deze waarden liggen totale integriteit, de hoogste ethische normen en naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels.  

We zijn actief in een sterk gereguleerde sector, waar gedrag, handelingen of nalatigheden de goede naam, reputatie of geloofwaardigheid van een onderneming kunnen schaden. Daarom moet iedereen die Curium in welke functie of hoedanigheid dan ook vertegenwoordigt, zich persoonlijk inzetten om onze wereldwijde gedragscode na te leven en binnen onze organisatie een cultuur te verspreiden waarin integriteit en naleving van deze code voortdurend als prioriteit geldt. 

Deze wereldwijde gedragscode is een aanvulling op alle toepasselijke wetten en lokale regelgeving en geldt voor iedereen die voor of namens Curium werkt: medewerkers, consultants, distributeurs en agenten.