Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website aangenaam en persoonlijk te maken en bezoek aan de website te analyseren. Lees meer over hoe wij Cookies gebruiken in onze Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden. Als u verdergaat op deze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

curium workplace

Kennisgeving voor gebruikers

Privacy

De website curiumpharma.com (hierna de “Website”) is eigendom van en wordt onderhouden door IBA Molecular en zijn aangesloten ondernemingen, die gezamenlijk zaken doen als, en waarnaar hierna wordt verwezen als, “Curium”.

Curium hecht veel waarde aan individuele privacy en wil bezoekers van de Website de gelegenheid geven om te weten welke informatie we over hen verzamelen en hoe ze het gebruik van persoonsgegevens kunnen beperken tot de doeleinden waarvoor ze deze informatie initieel hebben verstrekt. Curium behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om informatie vrij te geven indien wettelijk vereist, of om te voldoen aan eisen uit een geldig juridisch proces (zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijk bevel) om de rechten of eigendommen van Curium te beschermen, inclusief, maar niet beperkt tot, in het geval van een overdracht van zeggenschap over Curium of nagenoeg al zijn activa, of in noodsituaties wanneer de veiligheid in het gedrang komt.

Automatische verzameling van gegevens

De Website verzamelt automatisch informatie van uw computer en navigatiepatronen wanneer u onze Website bezoekt, inclusief uw Internet Protocol (IP)-adres, het besturingssysteem van de computer, het type browser dat u gebruikt en de specifieke webpagina’s die u bezocht ten tijde dat u verbonden was. De Website kan ook gegevens bijhouden zoals het totale aantal bezoeken aan de Website en het aantal bezoekers aan elke pagina van de Website. De verzamelde informatie stelt de Website in staat om een betere gebruikerservaring te bieden door bijvoorbeeld een standaardtaal voor de Website te selecteren op basis van het land dat wordt vastgesteld door het IP-adres, of een betere opmaak te bieden op basis van de browser die wordt gebruikt, en dergelijke.

Persoonsgegevens

U kunt een groot deel van de Website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of ons andere persoonsgegevens te verstrekken. De Website kan uw e-mailadres verzamelen als u per e-mail met ons communiceert, evenals andere informatie die u vrijwillig verstrekt. Wanneer u probeert via de Website contact op te nemen met Curium en om een reactie verzoekt, vragen wij u om uw naam en contactgegevens. Als u niet wilt dat wij deze informatie gebruiken om verder contact met u op te nemen, behalve om aan uw verzoek te voldoen, laat ons dit dan weten in uw communicatie.

Sommige functies van de Website stellen u in staat informatie te versturen om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, functies, interactieve hulpmiddelen, services of om deel te nemen aan een bepaalde activiteit. Dergelijke functies die informatie vragen, kunnen de volgende zaken omvatten, maar zijn hier niet tot beperkt: registratie van gebruikersaccounts, loopbaanmogelijkheden, klantenservice, mailinglijsten, onlinebestelling van producten, productvragen, promotiemateriaal, feedback, onderzoeken en dergelijke, die van tijd tot tijd kunnen veranderen. Bij het gebruik van Website-functies kan de Website u vragen om uw naam, contactgegevens, nationaliteit, zakelijke  inloggegevens en andere aanvullende informatie, zodat Curium op uw verzoek kan reageren. U kunt er altijd voor kiezen om de vereiste informatie niet te verstrekken, wat het gevolg kan hebben dat u niet kunt deelnemen aan de specifieke activiteit waarvoor de informatie vereist is.

De Website kan de door u verstrekte informatie gebruiken om te reageren op een e-mail of andere vraag of verzoek, om de diensten van de Website en Curium te verbeteren, om uw ervaring op de Website aan te passen of om updates of berichten over onze organisatie en Curium-producten te versturen die interessant voor u kunnen zijn. Door u verstrekte informatie kan ook worden gecombineerd met andere algemeen of openbaar beschikbare informatie om ons te helpen de voorkeuren of interesses van bezoekers vast te stellen.

Curium kan deze door u verstrekte informatie in samengevoegde vorm gebruiken voor systeemonderhoud en om een beter inzicht te krijgen in hoe onze bezoekers onze Website en services gebruiken, zodat we ze kunnen verbeteren. Het bedrijf kan ook statistische of demografische informatie in samengevoegde vorm met derden delen voor marketing- of onderzoeksdoeleinden. Deze verzamelde gegevens bevatten geen informatie die naar u persoonlijk terug te leiden is.

Overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacybeleid, bent u op de hoogte van het gebruik van de gegevens die u naar de Website verstuurt en geeft u rechtmatig toestemming voor het verzamelen en verwerken van dergelijke gegevens.

Curium voldoet aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016, indien van toepassing, om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Informatie delen

Curium kan uw informatie in de volgende situaties openbaar maken:

  • aan onze dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen (bedrijven die zeggenschap hebben over, onder zeggenschap vallen van of onder gezamenlijke zeggenschap staan van een Curium-bedrijf);
  • aan onze externe dienstverleners, om onze Website te beheren, onderzoeken uit te voeren, technische ondersteuning te bieden en berichten te verzenden;
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief in antwoord op wettelijke verzoeken (bijv. dagvaardingen, bevelen of rechterlijke bevelen, in verband met een wettelijke of regelgevende procedure, of om te voldoen aan relevante wetgeving van overheidsinstanties, zoals het voldoen aan de nationale veiligheid of wetshandhavingsvereisten);
  • om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen; in verdediging tegen een rechtsvordering; voor het onderzoeken, voorkomen of actie ondernemen ten aanzien van mogelijke illegale activiteiten, vermeende fraude, veiligheid van personen of eigendommen, voor auditdoeleinden of ten aanzien van een schending van ons beleid; en
  • met uw toestemming om uw informatie te delen met niet-aangesloten derden die niet elders in dit beleid worden beschreven.

Acties met betrekking tot uw persoonsgegevens

U kunt contact opnemen met Curium om:

  • Curium te verzoeken u te voorzien van uw persoonsgegevens waar Curium over beschikt;
  • te verzoeken dat Curium persoonsgegevens die het in zijn bezit heeft, bijwerkt of verwijdert;
  • uw toestemming in te trekken voor het gebruiken door Curium van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld ter verbetering van de Website); en
  • uw toestemming in te trekken voor het gebruiken door Curium van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens bijwerken of verwijderen

U kunt contact opnemen met Curium om persoonsgegevens die u eerder via de Website heeft aangeleverd bij te werken of te verwijderen door de koppeling “Contact” op de startpagina van de Website te gebruiken.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Curium zal niet vragen om persoonsgegevens van minderjarigen of deze opzettelijk verzamelen. Personen jonger dan 18 jaar zouden de Website niet moeten bezoeken of enige informatie op de Website verstrekken.

Niet-persoonlijke gegevens

Curium zal informatie die op de Website wordt verstrekt en die niet persoonlijk identificeerbaar is, zoals vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties, niet behandelen als persoonsgegevens. U dient zich ervan bewust te zijn dat Curium volgens de gebruiksvoorwaarden van Curium dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk, niet-gepatenteerd en publiekelijk beschikbaar beschouwt en vrij is om naar eigen goeddunken op enigerlei wijze en voor elk doel informatie bekend te maken. Door dergelijke informatie aan Curium te verstrekken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat er geen relatie, agentschap, joint venture, partnerschap, dienstverband of andere formele zakelijke relatie of verband is ontstaan tussen u en Curium, of dat Curium verplicht is om een daaropvolgende overeenkomst of zakelijke afspraak met u aan te gaan met betrekking tot die informatie.

Veiligheid

De Website gebruikt de modernste technologie om de door u verstrekte informatie zo goed mogelijk te beschermen. Ongeacht de genomen technologische voorzorgsmaatregelen, is er altijd enig risico dat een niet-geautoriseerde derde partij informatie kan onderscheppen die naar de Website wordt verstuurd, of dat iemand een manier vindt om onze beveiligingssystemen te omzeilen. U dient altijd voorzichtig te zijn bij het verzenden van persoonsgegevens via de Website, inclusief gezondheidsgerelateerde informatie. Curium kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Daarom dient u altijd vast te stellen wat de risico’s zijn voor uw persoonsgegevens wanneer u die naar de Website verzendt.

Doorzenden naar andere landen

Curium is een wereldwijd bedrijf met kantoren over de hele wereld die producten ontwikkelen, produceren, distribueren en verkopen aan Curiums klanten. Daarom kan informatie die naar de Website wordt verstuurd, toegankelijk zijn voor onze aangesloten ondernemingen, verkopers en leveranciers in andere landen dan die waar de informatie is aangeleverd. Vanwege het wereldwijde karakter van Curium, zal uw communicatie met ons waarschijnlijk leiden tot de overdracht van informatie over internationale grenzen. De wettelijke bescherming van persoonsgegevens is niet in alle landen hetzelfde. Door persoonsgegevens naar de Website te versturen, stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw informatie in elk land waarnaar wij uw informatie kunnen overdragen in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.

Websites van derden

De Website kan links bevatten naar websites van derden die aanvullende informatie kunnen bieden die relevant is voor gebruikers van de Website. Gebruikers van de Website moeten voorzichtig zijn bij het aanleveren van persoonsgegevens op dergelijke websites van derden. Dergelijke websites van derden kunnen zich houden aan privacybeleid dat afwijkt van dit Privacybeleid. Curium heeft geen controle over en beschermt geen persoonsgegevens die worden verstrekt op websites van derden of die een link op de Website kunnen hebben. Aanbevolen wordt dat u het privacybeleid van gelinkte websites van derden doorneemt voordat u persoonsgegevens verstuurt.

Herzieningen van het Privacybeleid

Curium zal op de Website geplaatste persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid dat van kracht was op het moment dat de informatie werd aangeleverd. Curium behoudt zich het recht voor om zijn Privacybeleid zo nodig zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke wijziging van het Privacybeleid zal op de Website worden geplaatst met vermelding van de ingangsdatum. We nodigen u daarom uit om regelmatig de Website te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Vragen, opmerkingen en feedback

Gelieve vragen, opmerkingen en/of feedback over een Curium-product of de Website in te dienen via de link “Contact” op de startpagina van de Website.

 

Laatste update: 4 oktober 2018