We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content. Read about how we use Cookies, along with our Privacy Policy and Terms of Use. If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.

curium jobs

Posted on 5th December 2019

System Analyst

Netherlands
Information Systems
Permanent
1403

About Curium

Curium is the world’s largest nuclear medicine company with more than a century of industry experience. We develop, manufacture and distribute world-class radiopharmaceutical products to help patients around the globe. Our proven heritage combined with a pioneering approach are the hallmarks to deliver innovation, excellence and unparalleled service.

With manufacturing facilities across Europe and the United States, Curium delivers SPECT, PET and therapeutic radiopharmaceutical solutions for life-threatening diseases to over 14 million patients annually. The name ‘Curium’ honors the legacy of pioneering radioactive researchers Marie and Pierre Curie, after whom the radioactive element curium was named and emphasizes our focus on nuclear medicine. The tagline ‘Life Forward’ represents our commitment to securing a brighter future for all those we serve: An enhanced quality of care for our patients. A trusted partner to our customers. A supportive employer to our valued team.

Summary of Position

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de implementatie en voor de ondersteuning van business informatiesystemen over meerdere afdelingen heen (Manufacturing, Supply Chain SPECT). Het identificeren van problemen en kansen binnen het bedrijf en uiteindelijk het bieden van oplossingen die helpen bij het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Je treedt voornamelijk op als systeemanalist voor IBM Maximo (Internationaal) en GoAnywhere (Europe Admin) en in tweede instantie andere belangrijke applicaties.

Essential Functions

Nieuwe toepassingen/applicaties ontwikkelen

 • deelnemen aan internationale werkgroepen voor wijzigingen en/of de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten/systemen
 • het onderzoeken van problemen die moeten worden opgelost in reeds bestaande software
 • zorgen voor een correcte, consistente en accurate uitvoering van het veranderingsbeleid
 • een beschrijving van de gewenste situatie/wijzigingen (in overleg met de betreffende applicatie-eigenaar)

Coördineren ontwerp- en bouwactiviteiten

 • onderzoek van het technische gedeelte van de systeemontwerpen voor nieuwe/aanpasbare informatiesystemen
 • het analyseren van de te automatiseren procedures en het bestuderen van de wensen/behoeften met betrekking tot informatieverwerking en de bestaande systemen, software en besturingssystemen die hiermee verband houden of kunnen houden
 • het beschrijven van de samenhang tussen programma’s, programma-eisen, bestandsstructuren en dergelijke
 • toezicht houden op derden bij het ontwerp en de bouw van nieuwe functionaliteiten/systemen

Testen geïmplementeerde toepassingen

 • het opstellen en uitvoeren van een testplan, het opsporen en corrigeren van onvolkomenheden
 • het ondersteunen van de applicatie-eigenaren en (kern)gebruikers bij het testen van wijzigingen en het controleren van de juiste werking (technisch en functioneel), inclusief het uitvoeren van simulaties
 • het opstellen/wijzigen van systeem- en programmadocumentatie, gebruikersprocedures/instructies, invoerdocumenten en dergelijke

Beheren overkoepelende toepassingen (bijv. Maximo (CMMS), GoAnyWhere)

 • Werkt als contactpersoon tussen gebruikers en ondersteunend personeel en coördineert ondersteuningsactiviteiten om problemen aan te pakken en problemen die gebruikers wereldwijd raken, te corrigeren.
 • Handhaaft plannen om de continuïteit van kritieke bedrijfsfuncties te waarborgen en het verlies van informatie in het geval van het uitvallen voor alle locaties wereldwijd tot een minimum te beperken.
 • Performance afstemming van de diverse onder beheer zijnde applicaties / systemen.
 • de systemen in goede staat houden (bv. toezicht, proactieve en actieve reacties); planning van de middelen
 • capaciteits verbetering planning.
 • planning en implementatie van de back-up- en herstelstrategie
 • praktische ondersteuning te bieden bij het opsporen van fouten en vragen van gebruikers te beantwoorden
 • problemen te onderzoeken, fouten te verhelpen, de mogelijkheden en het gebruik te optimaliseren door middel van aanbevelingen
 • zorgdragen voor de correcte werking van de systemen en de correcte verwerking van de ingevoerde gegevens.
 • kwalificatieprocedures opzetten, bijhouden en uitvoeren (alleen of samen met anderen) om de – onder deze functie vallende applicaties , in een gevalideerde toestand te behouden

Naleving regelgeving

 • voldoen aan de geldende wettelijke en bedrijfsspecifieke procedures en voorschriften op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu

Requirements

Opleiding en ervaring

 • Uitgebreide kennis van bedrijfsprocessen, met name CMMS (Computerized Maintenance Management System) processen
 • Intensieve technische kennis van IBM Maximo systeem, infrastructuur, configuratie, ontwikkeling, beheer en troubleshooting
 • Ervaring met het beheren en ondersteunen van BIRT-rapportage met Maximo
 • Kennis van het GMP-regelgeving (bijlage 11).
 • Kennis van GAMP5 genoemde processen.
 • Kennis van GoAnyWhere (MiddleWare) of bereid tot het leren van.
 • vaardigheid met SQL-taal en databasebeheer
 • Kennis van IBM Websphere toepassing
 • Kennis van relationele databasemanagementsystemen en Windows-besturingssystemen
 • Kennis van de beveiligings- en herstelmogelijkheden en -technieken van RDBMS en van de functies en mogelijkheden van een complexe gedistribueerde computeromgeving
 • Intensieve kennis met middleware (technische) architecturen zoals GoAnyWhere
 • Kennis van IT-infrastructuur, netwerken en serversystemen

Competenties

Accuratesse, communicatie, plannen & organiseren, stressbestendigheid en zelfstandigheid.

Vaardigheden

Initiatief, Onafhankelijkheid, probleemoplossend vermogen, uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift, Analytisch vermogen, integer.

Salaris

De functie is ingedeeld in functiegroep H , met eventueel functiegroep G als aanloopschaal. Persoonlijke indeling vindt plaats op basis van leeftijd, opleiding en ervaring.

Disclaimer

The above statements are intended to describe the general nature and level of work being performed by employees assigned to this classification. They are not intended to be construed as an exhaustive list of all responsibilities, duties and skills required of employees assigned to this position.

Equal Opportunity Employer

Curium is an equal opportunity employer and believes everyone deserves respect, dignity and equality.  All applicants will be considered for employment without attention to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran or disability status.