We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content. Read about how we use Cookies, along with our Privacy Policy and Terms of Use. If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.

curium jobs

Posted on 14th November 2019

Lead Buyer

Netherlands
Finance
Permanent
1130

About Curium

Curium was formed in 2017 through the union of IBA Molecular and Mallinckrodt Nuclear Medicine LLC. Curium is a world-class nuclear medicine solutions provider with over 100 years of combined industry experience. We are proud to service over 14 million patients worldwide each year and strive to provide best-in-class quality products and exceptional, reliable service.

Our diverse group of industry experts is unified under one strong and singular focus – to develop, manufacture and supply SPECT, PET and therapeutic radiopharmaceuticals to customers around the globe.  In fact, we have over 6,000 customers in over 70 countries world-wide.

At Curium, every single dose counts in helping doctors and patients diagnose and treat disease. That means every single employee counts toward meeting this unified objective to help each patient live “Life Forward”.  We have an amazing team that lives by our core values every single day – integrity, commitment and collaboration.  Come grow with us!

Summary of Position

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van inkoopprocessen, realiseren van kostenbesparingen en het opstellen van inkooprapportages, inkooptrends en -ontwikkelingen en inkoopinformatie ter ondersteuning van het inkoopproces.

Essential Functions

Resultaatgebieden

Verstrekken van inkoopadviezen:

 • volgen van marktontwikkelingen, onderkennen van de van belang zijnde ontwikkelingen en de invloed daarvan op de onderneming;
 • informeren en adviseren van de afdelingsmanagers m.b.t. het te voeren inkoopbeleid;
 • onderzoeken van de wijze en (afhankelijk van prijsontwikkelingen, voorraadpositie en levertijden) de momenten waarop inkoopopdrachten geplaatst dienen te worden;
 • vervangen voorzitter van Material Review Board (incl. bespreken ‘exceptions’ en ‘change requests’);
 • rapporteren en toelichten van bevindingen en voorstellen aan leidinggevende.

Uitvoer van (beperkte) inkoop en geven van inkoopondersteuning

 • ondersteunen van Category Manager(s) en Senior Manager Purchasing door het voeren van onderhandelingen (inkooporders van beperkte omvang en complexiteit), het opstellen van prijsafspraken en uitvoeren van contracten voor tenders.

Bewaken contractafspraken

 • beoordelen leveranciersprestaties, bespreken van opmerkingen met leveranciers en zorgen voor het aansprakelijk stellen van leveranciers bij het niet nakomen van verplichtingen;
 • zorgdragen voor een adequate inkoopadministratie en levertijdsignalering;
 • informeren van interne belanghebbenden bij afwijkingen van geplande levertijden n.a.v. marktontwikkelingen;
 • behandelen van klachten, blokkeringen en afkeuringen a.d.h.v. door de gebruiker verstrekte gegevens;
 • overleg met leveranciers om te zoeken naar een oplossing;
 • oplossen van problemen n.a.v. foutieve facturatie of overschrijding van betalingstermijnen.

Requirements

Opleiding en ervaring

 • HBO opleiding (Commerciële Economie)
 • Nevi 1 en/of Nevi 2
 • specialistische kennis van de in te kopen producten en diensten
 • uitgebreide kennis van de markt/leveranciers
 • uitgebreide kennis van commerciële processen, m.n. inkooptechnisch
 • uitgebreide kennis van inkoopprocedures/werkwijze
 • kennis van het Erp-systeem (m.n. inkoop en planning), MS Office en Metric Stream
 • kennis van wet- en regelgeving
 • specialistische kennis van analysemethoden en tools
 • goede kennis van de operationele en financiële processen binnen purchasing
 • kennis van en ervaring met procesverbetermethodieken (lean/six sigma/RCA)
 • specialistische kennis van Excel en het ERP-systeem 

Vaardigheden

 • commerciële vaardigheden
 • goede uitdrukkingsvaardigheid (mondeling en schriftelijk) in het Nederlands, Engels en Frans
 • kunnen onderhouden van relaties met interne gebruikers en leveranciers
 • onderhandelingstechnieken

Competenties

Accuratesse, communicatie, plannen & organiseren, stressbestendigheid, zelfstandigheid, bouwen en onderhouden van relaties en overtuigingskracht & beïnvloeding

 

Disclaimer

The above statements are intended to describe the general nature and level of work being performed by employees assigned to this classification. They are not intended to be construed as an exhaustive list of all responsibilities, duties and skills required of employees assigned to this position.

Equal Opportunity Employer

Curium is an equal opportunity employer and believes everyone deserves respect, dignity and equality.  All applicants will be considered for employment without attention to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran or disability status.

Related positions

Posted on 4th December 2019

IT Controller

Czech Republic
Finance
Permanent

Posted on 26th November 2019

Accounts Payable / T&E Analyst with Italian

Czech Republic
Finance
Permanent

Posted on 11th November 2019

Manager FP&A

United States
Finance
Permanent
1374

Posted on 12th August 2019

Senior Reporting/Business Analyst

Czech Republic
Finance
Permanent

Posted on 5th April 2019

Senior Financial Accountant

Czech Republic
Finance
Permanent

Posted on 28th January 2019

Senior Financial Accountant with French

Czech Republic
Finance
Permanent

Posted on 2nd April 2018

Indirect Category Manager

France
Finance
Permanent

Posted on 2nd April 2018

Direct Category Manager

France
Finance
Permanent