We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content. Read about how we use Cookies, along with our Privacy Policy and Terms of Use. If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.

curium jobs

Posted on 25th February 2020

Co Worker Safety & Waste Control

Netherlands
EHS
Temporary
1124

About Curium

Curium is the world’s largest nuclear medicine company with more than a century of industry experience. We develop, manufacture and distribute world-class radiopharmaceutical products to help patients around the globe. Our proven heritage combined with a pioneering approach are the hallmarks to deliver innovation, excellence and unparalleled service.

With manufacturing facilities across Europe and the United States, Curium delivers SPECT, PET and therapeutic radiopharmaceutical solutions for life-threatening diseases to over 14 million patients annually. The name ‘Curium’ honors the legacy of pioneering radioactive researchers Marie and Pierre Curie, after whom the radioactive element curium was named and emphasizes our focus on nuclear medicine. The tagline ‘Life Forward’ represents our commitment to securing a brighter future for all those we serve: An enhanced quality of care for our patients. A trusted partner to our customers. A supportive employer to our valued team.

Summary of Position

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het beheren van veiligheidssystemen en radioactieve afvalstromen, zodat aan wettelijke eisen, voorschriften en –procedures op het gebied van EHS wordt voldaan.

Essential Functions

Beheer van stralingsmeetapparatuur en -middelen:

beheren en controleren van dosismetriesystemen;

zorgdragen voor het in optimale staat zijn van de stralingshygiënische meetapparatuur;

beheren en controleren van de persoonlijke beschermingsmiddelen;

beheren en controleren van de voorgeschreven veiligheidsmiddelen, meetapparaten,nood- en reddingsmiddelen.

Beheer van radioactieve afvalstromen (vast en vloeibaar)

in ontvangst nemen/inzamelen van radioactief afval;

wisselen van opslagvaten voor radioactief afval in productie- en opslagruimtes.

meten van radioactieve afvalmonsters m.b.v. meetapparatuur;

sorteren van ontvangen/verzameld radioactief afval;

vrijgeven, verpakken, opslaan en/of afvoeren van radioactief afval;

begeleiden van radioactieve afvaltransporten binnen het bedrijfsterrein en overdragenaan extern afvalverwerkende bedrijven;

behandelen en verpompen van vloeibaar radioactief afval naar NRG;

bemonsteren en uitvoeren van diverse standaard metingen (activiteit, pH, nucliden);

neutraliseren van het afvalwater op pH en verpompen van het afvalwater naar NRG;

kalibreren en onderhouden van pH-meetapparatuur in de tankparken;

administreren van alle radioactieve afvalstromen in de voorgeschreven registers t.b.v.financiële afhandeling, in- en externe inspecties en rapportages.

Uitvoeren van inspecties, tests en metingen

lopen van (dagelijkse) inspectierondes volgens inspectieprogramma

uitvoeren controles en testen van diverse monsternames i.v.m. de stralingshygiëne;

inspecteren van werkplekken en radiologische werkzaamheden met een verhoogd risico,

opstellen van een rapportages van inspecties, controles en testen;

uitvoeren controles op het gebied van transportveiligheid en Continu Lucht Monitors;

controleren en meten van personen, ruimtes en voorwerpen;

toezien op en mede uitvoeren van controles van emissies (lozing in lucht).

Requirements

MBO werk- en denkniveau;

Diploma Stralingshygiëne 5b vereist (voorkeur gaat uit naar diploma CoördinerendStralingsdeskundige);

kennis van de interne regels t.a.v. stralingshygiëne;

kennis van de kernenergie wet, uitvoeringsbesluiten en regelgeving;

kennis van diverse stralingsmeetapparatuur (w.o. gammaspectrometrie);

goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels (mondeling en schriftelijk);

overdragen van veiligheidskundige kennis op medewerkers (van derden).

Vereiste competenties : Accuratesse, communicatie, plannen/organiseren, stressbestendigheid en zelfstandigheid.

 

Disclaimer

The above statements are intended to describe the general nature and level of work being performed by employees assigned to this classification. They are not intended to be construed as an exhaustive list of all responsibilities, duties and skills required of employees assigned to this position.

Equal Opportunity Employer

Curium is an equal opportunity employer and believes everyone deserves respect, dignity and equality.  All applicants will be considered for employment without attention to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran or disability status.

Related positions

Posted on 5th May 2020

Radiation Safety Technician – EHS

United States
EHS
Permanent
1457